Logo

Bjarne ved gulerods optager

Bjarne Viller Hansen

Elmegaard Organic Farm & Energy.

En "Farm" hvor Økologi'en baner vejen frem,

Gården blev i 1996 lagt om til økologisk drift, hvor der samtidig blev etableret en grønsags produktion, med hovedvægt i kartofler og gulerødder.guleroedder

På ejendommen er der 3 fuldtids ansatte samt ca. 15- 20 sæsonarbejdere i sommermånederne til lugearbejde i grøntsagerne.

Oeko-maerke
Økologisk Biogas.

I foråret 2009, opførte vi et økologisk biogasanlæg, til produktion af økologisk gødning, baseret udelukkende på økologisk biomasse. Det er hovedsageligt kløvergræs og andre biomasse afgrøder der indfødes.

Hensigten er at gøre bedriften samt naboens bedrift selvforsynende med gødning og dermed reducere Co2 udslippet betragteligt.

Der vil endvidere blive produceret Co2 neutral el af biogassen, som så vil fortrænge fossile brændstoffer i den traditionelle el produktion.

Se mere om projektet under Biogas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send en mail til webmaster